Дата: 29.07.2016

Източник: Investor.bg

Прочетено: 778

Нивата на безработица в еврозоната и Европейския съюз (ЕС) остават без изменение през юни спрямо май, сочат сезонно изгладени данни на европейската статистическа служба Евростат.

В еврозоната нивото е 10,1% - това остава най-ниското равнище от юли 2011 г. Година по-рано, през юни 2015 г., е регистрирана безработица от 11,0%.

В евросъюза нивото е 8,6% - най-ниското от март 2009 г. Година по-рано то беше 9,5%.

Общо 20,986 млн. души в ЕС са безработни към юни. От тях 16,269 млн. са в еврозоната. В сравнение с предходния месец май броят на безработните се понижава с 91 хил. в ЕС и с 37 хил. в еврозоната. На годишна база броят се свива с 2,114 млн. и 1,363 млн. съответно.

България остава сред страните с най-бързо намаляваща безработица

През юни безработицата е най-ниска в Малта (4,0%), Чехия (4,1%) и Германия (4,2%). Нивата са най-високи в Гърция (23,3% през април 2016 г.) и Испания (19,9%).

В сравнение с година по-рано безработицата намалява в 25 страни членки на ЕС, остава без изменение в Белгия и Естония и се увеличава в Австрия (от 5,7% до 6,2%).

Най-големи понижения са регистрирани в Кипър (от 15,1% до 11,7%), Хърватия (от 16,2% до 13,2%), България (от 9,7% до 7,2%) и Испания (от 22,3% до 19,9%).

От Евростат посочват за сравнение и данни за САЩ, където безработицата през юни е на ниво от 4,9% спрямо 4,7% през май и 5,3% през юни миналата година.

Младежката безработица също спада

През юни 4,194 млн. младежи (на възраст под 25 години) са били безработни в Евросъюза, от които 2,915 млн. са в еврозоната.

В сравнение с юни миналата година младежката безработица в ЕС намалява с 492 хил. и през юни равнището й е 18,5%, а в еврозоната се понижава с 248 хил. и е 20,8%.

Най-ниски нива са регистрирани в Малта (6,9%) и Германия (7,2%), а най-високи – в Гърция (47,4% през април 2016 г.) и Испания (45,8%).

В България равнището на младежка безработица през юни се оценява на 13,8%.