Дата: 27.06.2016

Източник: БНР

Прочетено: 1619

Младите хора бягат от математиката, имат нагласа да странят от производството и промишлеността.

Оценката на БСК за възможностите за развитие на професионалното образование и обучение в България се базира на наблюдения на членовете на Камарата и на проучвания, осъществявани през последните 5 години. Анализът от одита на Сметната палата потвърждава всички становища, изводи и препоръки.

Това каза за предаването „Преди всички“  по „Хоризонт“ Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите в БСК, който допълни, че всички препоръки са включени в новия проект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Необходимо е обаче да се промени и практиката, заяви той:

Оценките - нашите, и на Сметната палата, и на други институции, а също има и оценки на ЕК за професионалното образование - са, че професионалното образование в България е в упадък. Много са проблемите, които могат да се поставят. Те са свързани както с качеството, така и с липсата на мотивация и интерес изобщо на младите хора към професионално образование, състоянието на педагогическите кадри - има много сериозно застаряване там, бягството на младите хора от тези професии и най-вече с липсата на практически умения.

В основата на мотивацията стоят семейството, митът за професионалната реализация и стремежът за висше образование, често без да се мисли дали има перспектива и работа за придобитата специалност, отчете Томов. Икономиката изпитва глад за специалисти със средно професионално образование и предлага добри заплати, отчете той.

Младите хора бягат от математиката и имат нагласа да странят от производството и промишлеността, допълни той.

Предлагаме сериозна реформа в системата за кариерно ориентиране, която не може да стои в кабинети, а трябва да навлезе в училището. Предлагаме да се създадат по-гъвкави възможности за финансиране – нов модел за финансиране на професионалните гимназии, с участие на бизнеса.

Томов e категоричен, че младите трябва да усвояват знания, които да могат да прилагат в практиката, а не да се „налива знание след знание“ само заради изпитите, след което да се забравя. Предлага се на децата да бъде дадено право на информиране и участие в процесите.

АУДИО