Конференция на тема „Обучение по стандарти на работодателите

Вж. ПРОГРАМА НА ФОРУМА

Конференция на тема „Обучение по професионални стандарти“ ще се проведе на 20 ноември 2014 г., четвъртък, от 9.00 до 17.00 часа, в конферентната зала на Българската стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20, ет.1).

Организатор е Българската стопанска камара, а целта е обмен на идеи и добри практики, както и формулиране на мерки и препоръки към законодателството в областта на професионалното обучение, така че политиките на държавата и работодателите в развитието на компетенциите на работната сила да станат по-адекватни на потребностите на пазара на труда.

За участие във форума са поканени представители на държавни институции, обучителни организации, работодатели, агенции за подбор на персонала, експерти и медии.

Конференцията ще бъде открита от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, който ще направи и встъпителна презентация на тема „Търсене и предлагане на квалификации и компетентности - дисбаланси на пазара на труда“.

Своя опит в областта на квалификацията на заетите ще споделят представители на секторите „Информационни технологии“, „Туризъм“, „Аутсорсинг услуги“, „Търговия“, „Химическа индустрия“ и др., с акцент върху стратегическите изисквания към кадрите в тези сектори. Ще бъдат представени и тенденциите в областта на коучинга, аутсорсинга в развитието човешкия капитал, електронните обучения и признаването (валидирането) на знания, умения и компетенции, придобити по неформален път.

На дискусия ще бъде поставена връзката „образование-бизнес“ с акцент върху необходимостта от доближаване на образователните до професионалните стандарти.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.