26.11.2015

"Ефективно приложение на MS Excel" е темата на най-новото електронно обучение в системата MyCompetence

Обучението е предназначено за потребители с базово или по-високо ниво на използване на функционалностите на MS Excel. 

В края на обучението Вие ще притежавате знания, умения и компетенции, свързани с:

 • Решаване на конкретни практически казуси с помощта на Excel;
 • Правилно структуриране и обработване на информация чрез функционалностите на Excel;
 • Приложение и използване на формули и функции, визуално представяне, анализиране и организиране на данните чрез Excel;

 

Съдържанието на обучението е представено в 10 основни модула:

 1. Регистър на разговорите с клиенти (Sales call log)
 2. Циркулярни документи и електронни съобщения (Mail Merge)
 3. Ценова листа на продуктите и отчет на продажбите (Product price list and sales report)
 4. Месечен отчет на продажбите (Monthly sales report)
 5. Проследяване на отсъствията на служители (Employee attendance tracker)
 6. Списък за инвентаризация (Inventory List)
 7. Проследяване на баланса по сметка (Ledger account)
 8. Бизнес бюджет (Budget – Business)
 9. Бюджет за събитие (Budget – Events)
 10. Дневен график (Daily work schedule)

 

Клъстер компетенции

Дата: 26.11.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2750