14.04.2015

МТСП подкрепя БСК в разработването на компетентностни модели на професии в ключови сектори на икономиката

вж. СНИМКИ от форума

Интердисциплинарни познания и хибридни умения - комбинации от технически способности, маркетингов нюх и предприемаческа нагласа. Това търси бизнесът в момента, сочи актуално проучване на Българската стопанска камара (БСК). Резултатите от него бяха представени днес на кръгла маса „Предизвикателства пред пазара на труда в България: ролята на уменията и компетенциите“, организирана от БСК съвместно със Световната банка и Институт „Отворено общество“.

„Шанс за професионален успех имат хората с аналитично, иновативно и креативно мислене. На пазара на труда се ценят също уменията за развойна дейност, създаване и внедряване на нови технологии, готовността за учене и усъвършенстване“, посочи ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите към БСК д-р Томчо Томов. Според проучването почти навсякъде са необходими компетенции за работа в екип, лидерство, вземане на решения, справяне с проблеми, комуникативност, емоционална интелигентност, ангажираност с промяната. Предимства са бързината, гъвкавостта, адаптивността, организираността, личната ефективност, смелостта да се поема отговорност, надеждността, вниманието към детайла, фокусът върху клиента. Важни за много сфери са също уменията за работа под напрежение и стрес, самоконтрол и управление на времето.

Тъкмо за оценката и развитието на тези основни компетенции се стреми да помага разработената от БСК по европейски проект Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). „Това е не просто софтуер. MyCompetence е уникална инфраструктура, базирана засега в 20 ключови сектора в икономиката. Тя включва 260 пилотни предприятия, 17 висши училища, много професионални гимназии, 12 консултантски агенции в сферата на управлението на персонала“, подчерта Томов.

До момента в системата са разработени компетентностни модели на 485 ключови длъжности, представени са около 1400 отделни компетенции. MyCompetence предлага не само актуални професионални стандарти, но и инструменти за оценка  на потенциала на работната сила и платформа за електронно обучение за доразвиване на определени компетенции.

Ръководителят на НЦОК посочи основните сфери, в които пазарът на труда в момента буквално се задъхва от недостиг на квалифициран персонал. Критичен е дефицитът в медицинските професии - лекари, фармацевти, медицински сестри, парамедици, здравни мениджъри. Аналогично е положението при биоинженерите, учителите и социалните работници. Не достигат специалисти в софтуерната индустрия, нанотехнологиите, мехатрониката, мобилните комуникации, приложните науки, енергетиката, химията, строителството, машиностроенето.

Нараства потребността на специалисти в туризма, промишлената екология, промишлената електроника, на квалифицирани хора с профил във високите технологии, електромобилите, производството на компоненти за автомобили. Остава устойчива нуждата от бизнес анализатори, финансисти, маркетингови специалисти,  функционални мениджъри, консултанти.

С оглед трайното ориентиране на пазара на труда към търсенето на компетенции, а не толкова на дипломи, „през следващите години Министерството на труда и социалната политика ще работи съвместно с БСК в започнатия от камарата процес на разработване на компетентностни модели за упражняване на конкретни професии в ключови сектори на икономиката“, заяви на кръглата маса зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев. Според него дефинирането на необходимите компетенции за определени професии ще спомогне за по-адекватното определяне на потребностите от работна сила с определени знания и умения и ще допълни вече разработените прогнози за търсенето на труд. Зам.-министър Донев съобщи също, че от 2016 г. социалните партньори ще изготвят краткосрочните прогнози за развитието на пазара на труда и потребностите от квалифицирана работна сила, които след това ще се използват при формирането на политики най-вече в организирането на обучения, съответстващи на потребностите.

Дата: 14.04.2015

Източник: БСК

Прочетено: 3846