Прочетено: 1141

БГНЕС, Иван Костов (ИКЕМ)

Не е радостен фактът, че въпреки заявените ни амбициозни нагласи за предприемачество, твърде малко българи реално се опитват да стартират нови компании и това показват резултатите на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015 г. Последни сме в Европа по този показател. Причини има, разбира се и те са ясни: липсват пазари за много от стоките, които можем и сме произвеждали и не е лесно днес да бъдем конкурентни на европейските и световните пазари, особено когато става дума за утвърдени индустрии. В последните десетилетия България загуби много от индустриалните си възможности и вече е трудно да бъдат възстановени със силите само на отделни предприемачи. Отдавна е доказано също, че обезкуражените специалисти, дълго време ползващи социални помощи започват да губят трудовите си и творчески умения. А и сигурните пари в администрацията се оказват за предпочитане сред повечето българи пред рисковете на пазара, за съжаление. Добрата новина е, че има много бизнес ниши, в които млади хора проявяват креативност, нови познания и умения, и успяват да се конкурират не само у нас, но и зад граница. Такива стартиращи бизнеси са обикновено в сферата на IT технологиите. Тук електрическата мобилност може да се нареди в един от перспективните браншове, което да даде тласък за нови бизнес модели, за устойчиви работни места и за реализацията на младите хора като предприемачи. Към това се стремим и в нашата браншова организация - да им създаваме тези условия, да подпомагаме инфраструктурата и нормативната база, включително и с транспониране на евродирективи в този сектор. Но един от проблемите на българския бизнес се корени в самия бизнес. Трябва да си дадем сметка, че ако искаме да създадем конкурентна индустрия, то ще се наложи да се обединим, за да стигнем до големите пазари и чрез клъстъризацията да търсим нови продукти. Българският предприемач трябва да разбере, че сам не може да постигне тези резултати, към които иска да се добере, ако не се сдружава и не умножава усилия с другите. В момента не само в България, а в целия регион, за разлика от Западна Европа, електрическата мобилност е прохождащ сектор. Разбира се, със своя потенциал в близко бъдеще, но и със своите трудности за реализация.