Административен отдел
Административен директор

Изпрати съобщение

Иван Костов е магистър по педагогика (НСА – Военен факултет), с допълнителни квалификации „Икономист мениджър” и „Специалист по безопасност на труда”.

Административен директор на БСК е от 1997 г., а от 2019 г. е и управител на "БСК-Имоти" ЕООД.

Иван Костов е съучредител и член на УС на сдружение Индустриален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ), председател на Технически комитет 80 (Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите) към Българския институт за стандартизация, председател на Училищно настоятелство „Екип 2004”  към Софийска професионална гимназия по туризъм; член на УС на сдружение „Потребител БГ” и почетен член на сдружение „Младежки институт за европейски ценности”.

Иван Костов има богат опит в управление на проекти с европейско и друго международно финансиране, в т.ч. по ОП „Конкурентоспособност”, по инициатива на Световната банка „Борса за идеи България 2007”, по проект „Активни услуги на пазара на труда” на МТСП, по Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към ЕС, по Програма ФАР и др.

Женен, с двама сина.