БСК търси за назначи технически сътрудник

БСК търси за назначи технически сътрудник

Основни задължения, свързани с длъжността: 

 • координация поддръжката на хигиена в БСК;
 • организация и осъществяване на снабдяване с материали и консумативи;
 • координация и организация наемане на зали;
 • осъществяване на комуникации по телефон, имейл;
 • хигиенна поддръжка на офис-обслужване на БСК;
 • подпомагане работата и заместване на други служители в отдел „Административен” на БСК;
 • работа на нормиран работен ден.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • завършено средно образование;
 • добро ниво на работа с Microsoft Office – Word, Excel, Outlook и онлайн комуникация.

Компетенции и умения:

 • внимание към детайла;
 • организация и ред при работа с документи;
 • работа в екип;
 • гъвкавост при изпълнение на възложените задачи;
 • етичност и коректност в отношенията с колеги и външни лица.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.