26.03.2014

Със заповед на Министъра на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев се създава работна група, която трябва да разработи проект на Национален план за действие за насърчаване на електрическата мобилност. Този нов дърлгосрочен стратегически документ трябва да насърчи производството на незамърсяващи превозни средства и развитието на устойчива електрическа мобилност в България.

За председател на работната група е определена Анна Янева (зам.-министър на икономиката и енергетиката), а неин заместник ще бъде Ели Анави – и.д. Директор на дирекция „МСП и иновации“ в МИЕ. Членове на междуведомствената група са представители на държавни институции и неправителствени организации, експерти в областта на устойчивото развитие, транспорта и енергийната инфраструктура. От страна на Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) поканени да участват са Илия Левков – председател на УС, и Иван Костов – главен секретар на клъстера.

Основните приоритети при разработването на стратегическия документ са:

  • Анализ на политиките на ЕС и добри практики в областта на незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства и алтернативни горива;
  • Анализ на националните политики и предложения за мерки за подобряване на бизнес средата за развитие на производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства;
  • Анализ на възможностите и предложения за конкретни цели, мерки и стимули за ускорено развитие на устойчивата мобилност в местен и национален план чрез засилване темпа на пазарно усвояване на алтернативни горива – електроенергия и водород, и др.

Първото заседание на работната група ще се проведе през месец април.

В тази връзка ИКЕМ поиска работна среща със зам.-министъра на икономиката и енергетиката Анна Янева, на която в експертен порядък да изложи своите виждания за електрическата мобилност в България.

 

Дата: 26.03.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2309