05.11.2014

 

Двете страни се ангажират с развитието на икономическите отношения чрез предоставяне наплатформа за контакти на бизнеса от двете страни в сферата на електрическата мобилност, търговията,инвестициите, трансфера на технологиите, услугите и др.

Организациите ще обменят редовно информация,публикации и материали. Целта е да се насърчи обмена на взаимоизгодна икономическа информация, статистика. Да се изгради система, като ги направидостъпни за членовете на двете страни, с цел улесняване на търговски договори и съвместнипроекти.

Двустранна търговска камара България-Румъния (ДТКБР) е независима, неправителствена организация, която има за цел да подкрепи българските и румънските бизнес общности и да стимулира промишлеността и търговския обмен между двете страни. Чрез своите дейности ДТКБР подпомага, насърчава и представлява бизнес интересите на своите членове и защитава отношения с властите на България и Румъния.


ИКЕМ е национална браншова организация за "Електрическа мобилност". Организацията обединява усилията на своите членове за развитие на Електрическата мобилност в България. Към момента в ИКЕМ членуват 50 български и чуждестраннни фирми, организации, университети и др. ИКЕМ има подписани споразумения за сътрудничество с 24 партньорски организации и български общини

Дата: 05.11.2014

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 1941