Дата: 27.04.2018

Източник: ИКЕМ

Прочетено: 656

Споразумение за сътрудничество между ВА "Г. С. Раковски" и Национална браншова организация (индустриален клъстер за електрическа мобилност) ИКЕМ подписаха ген.- м-р Груди Ангелов (началник на ВА) и Иван Костов (член на УС на ИКЕМ).

Целта е обучението, което ВА предлага, да се усъвършенства и осъвременява за посрещане на новите предизвикателства, стоящи пред бизнеса.

вж. СНИМКИ