Прочетено: 583

Еconomy.bg, 17.12.2013 г.

„Компаниите не купуват вече работно време и труд, а знания и умения. Дипломите вече не са на първо място“, коментира Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК по време на форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето“, организиран от БАУХ.