08.08.2013

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg може да бъде много ценен помощник на професионалното образование, защото предоставя възможност за напасване на стандартите, разработени от бизнеса, с образователните стандарти. Това заяви в Стара Загора експертът на БСК Александър Миланов, който участва в среща на министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова с директори на общински и държавни училища и на обслужващи звена от град Стара Загора.

Информационната система за оценка на компетенциите е ценен ресурс за управление на човешките ресурси, който обработва данни за описание на  длъжности, осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България. Системата е създадена от Българската стопанска камара, в партньорство с КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

„В системата са въведени повече от 1000 компетенции, които са важни при представянето на работното място на специалисти от над 400 ключови длъжности. Съвкупността от компетенции формират професионалните стандарти за 20 сектора от реалната икономика на България. Професионалните стандарти са създадени от представители на бизнеса за всеки от пилотните браншове. На практика, стандартите са договорени от работодателите и отразяват изискванията за образование, умения и компетенции за определена длъжност в определен сектор.”, заяви Александър Миланов по време на представянето на информационната система MyCompetence.bg

Той допълни, че MyCompetence.bg  е полезен инструмент за работещите, които искат да сравнят компетенциите си с очакваните от техните работодатели, студентите, които искат да направят самооценка на възможностите си да заемат определена длъжност в определен бранш, търсещите работа, които чрез системата могат да направят преценка за компетенциите си за заемането на определена длъжност, професионалните училища, университетите, центровете за професионално обучение, които могат да сравнят обучителните си програми с реалните очаквания на бизнеса за подготовка на кадрите за ключови длъжности.

MyCompetence.bg  ще подпомогне въвеждането на компетентностния модел при управлението на служителите в компаниите у нас и ще даде възможност за развитие на потенциала на всеки заинтересован, чрез предоставянето на електронни обучения по ключови социални и мениджърски компетенции.

В рамките на дискусията бяха комуникирани различни гледни точки на проблемите пред професионалното образование и оценката на ефективността му в реалната бизнес среда. Министърът на образованието проф. д-р Анелия Клисарова подчерта, че БСК и държавата ще започнат процес по изясняване на регионалните нужди от кадри в икономиката, за да е ясно кои са отраслите и професиите, в които може да се получи дефицит на кадри.

Дата: 08.08.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3941