21.06.2013

Още от есента на тази година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) може да се въведе тестово Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК), разработена от Националния център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара (БСК) по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Тази договорка е част от меморандум за сътрудничество между двете институции, подписан днес от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев и ректора на СУ проф. Иван Илчев. Така най-голямата работодателска организация и най-старото висше училище в България поставиха началото на дългосрочно сътрудничество за повишаване на качеството на обучението в СУ в съответствие с изискванията на реалния бизнес.

„В момента световната тенденция е на постепенно сближаване на професионалните и образователните стандарти. В някои страни като Германия между тях има пълно сливане. Ето защо ние сме изключително радостни, че с най-уважаваното висше училище в страната подписваме този меморандум, в който ще търсим връзката между пазар на труда и образованието, за да може да се създаде продукт, който ще бъде приет както от българския, така и от международните пазари“, заяви Божидар Данев.

С подписването на документа за първи път в нашата страна ще започне процес на обвързване на учебните планове на бакалавърски и магистърски програми на Софийския университет с резултатите от проекта на БСК за идентифициране на търсените от работодателите компетентности и т.нар. „меки умения“ по длъжности и специалности.

ИСОК може да се ползва както от работодатели, така и от търсещи работа, от обучавани - студенти или ученици в професионални училища, от институции. Системата позволява оценка и самооценка, на основата на която посочва празнотите в знанията и уменията и предлага ресурси за тяхното попълване. Системата има огромна библиотека за самоквалификация по електронен път“, подчерта Божидар Данев.

„Надяваме се, че системата на БСК ще помогне да променим мисленето на нашите студенти – да ги накараме още от втори-трети курс да се замислят какво ще работят и въз основа на това да избират курсовете, които ще изучават. Сега те се сещат за това в последните месеци на обучението си“, отбеляза проф. Илчев. Българската стопанска камара и Софийският университет ще обединят усилията си за подготовка и изпълнение на съвместни проекти.

Специален акцент в дейността ще бъде организирането на стажове и учебни практики за студентите на висшето училище. Предвидени са съвместни дейности при организирането на квалификационни и преквалификационни курсове, както и тестване и валидиране на инструменти за оценка на компетенции.

Изпълнителният председател на БСК подчерта важната роля, която трябва да играят университетите за валидиране на получените по неформален начин знания, без която не може да се говори за учене през целия живот.

Софийският университет и Българската стопанска камара ще разработят също предложения за усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на образованието. Сред предложенията са промени в системата за планиране на приема в държавните университети и адаптирането й към изискванията на обществото и бизнеса, както и промяна в системата за финансиране на висшето образование, което да гарантира по-високо качество на обучението.

По долу можете да видите презентацията на Божидар Данев за предизвикателствата пред трудовия пазар у нас и образованието на младите хора.

Дата: 21.06.2013

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 4915