На 23 февруари 2016 г., от 11.00 часа,
в конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет. 1)

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС)
и
Българската стопанска камара (БСК)

ще подпишат Меморандум за сътрудничество

Подпис под документа ще поставят ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

Сътрудничеството цели да подпомогне развитието на българското висше образование и бизнеса, като двигател за конкурентоспособността и растежа на икономиката, за изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите, подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за изпълнение на социалната и гражданската им роля.

В рамките на събитието г-н Данев и проф. Статев ще представят вижданията си за актуалното състояние и възможностите за постигане на по-ефективна връзка между образованието и пазара на труда.

Събитието е открито за журналисти!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

УНСС и БСК ще подпишат Меморандум за сътрудничество