30.04.2013

вж. ВИДЕО

Информационната система за оценка на компетенциите ще намали разликата между очакванията на бизнеса и на младите хора при заемането на конкретна длъжност. Това каза Надежда Димитрова, експерт в Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара. Тя представи ИСОК по време на конференцията “Достойна реализация на младите хора в България“, организирана от КНСБ.

В рамките на своето представяне Надежда Димитрова подчерта, че бъдещето е в управлението, базирано на компетенциите на работната сила. Вече не е достатъчно да си завършил определено образование или да имаш определен опит, но и какво е онова, което си натрупал в живота и в кариерата си, което те прави ценен професионалист. Димитрова отбеляза още, че компетенциите са човешки капитал за компанията - капитал, който е свързан с контекста, спецификата на фирмата, особеностите на хората и организационната култура.  „Част от фирмите в България, филиали на големи международни холдинги, пренесоха механично компетентностните модели от чужбина. И естествено желаният ефект не се получи. Конструирането на компетентностни модели е сложен процес, изискващ прецизно преминаване през отделни етапи на анализ, тестване и внедряване. Но този процес си заслужава усилията, защото преходът от традиционните методи за управление на човешките ресурси към нови процеси, основани на компетенции и познания, е най-успешната инвестиция в бъдещето на компанията“, коментира още Димитрова.

Надежда Димитрова посочи още, че ИСОК позволява ползването на различни масиви от данни, които сравняват развитието на пилотните сектори, както и осигурява достъп за безплатни електронни обучения по специфични и мениджърски компетенции. www.mycompetence.bg  е свързана и с разработващата се в момента системата за класификация на изискванията към професии в Европа - ESCO. По този начин продуктът ще съответства на професионалните стандарти, които разработва.

В рамките на конференцията Надежда Димитрова представи една от опциите на информационната система – самооценката. Този инструмент показва какво е изискваното ниво за владене на компетенциите за дадена длъжност от работодателите и какви са дефицитите на работника. След извършването на самооценката на работника се дават ресурси за равитие, тоест, как да покрие дефицитите за длъжността, която заема.

Повече информация можете да видите на www.mycompetence.bg

Дата: 30.04.2013

Източник: БСК

Прочетено: 5181