08.12.2015

MyCompetence.bg бе представена на събитие на Cedefop за необходимите умения и работни места в Европа.

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg, разработена от БСК по проект, финансиран от ОП "РЧР", беше представена по време на форум на Европейския център за развитие на професионалното образование – Cedefop. По време на събитието, което се проведе в Солун (Гърция) на 7 и 8 декември 2015 г., Cedefop представи изследванията си за необходимите умения и работни места в Европа, както и проучвания в областта на дефицитите на пазара на труда.

По време на двудневната среща бяха обсъждани ключовите приоритети и предизвикателствата, които да намалят несъответствията между образованието и пазара на труда в областта на уменията. Дискутирани бяха и публично-частните партньорства и публичните политики, които насърчават развитието на умения в полза на икономиките.

Представителят на Българската стопанска камара Ваня Кирова представи MyCompetence.bg.  Информационната система предлага безплатна възможност за самооценка на работници, служители и мениджъри, както и внедряването на професионални стандарти в управлението на човешкия капитал в предприятията. Най-често срещаните дефицити в уменията на работещите у нас са в областта на търговските компетенции, личната ефективност, воденето на преговори, управлението на конфликти и процеси и вземането на решения, показват данните от тестването на мениджъри и служители в MyCompetence.bg.

Интерес към информационния продукт на БСК е проявен от страна на Главна дирекция „Заетост“, BUSINESSEUROPEМеждународната организация по труда и др. „Нашата страна може с право да се гордее за приноса си към внедряването на компетентностния модел в българската и европейската икономика“, коментира във връзка с конференцията програмният директор в БСК Жечко Димитров.

Презентацията на Ваня Кирова можете да видите като прикачен файл.

Дата: 08.12.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2458