05.04.2019

Доклад на CEDEFOP с участието на БСК

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува своя доклад „Онлайн пазар на свободните работни места в ЕС: Движещи сили и нововъзникващи тенденции“, в който се включва и опитът на БСК.

С проекта „Информация за пазара на труда относно изискванията за умения в реално време: създаване на система на ЕС за онлайн анализ на свободните работни места“ CEDEFOP използва анализа на онлайн пазара за търсене и предлагане на работни места за развитие на пазара на труда в реално време и разузнаване на уменията в ЕС. Извличането на заключения от тези данни и превръщането им в информация, свързана с политиките на пазара на труда, изисква добро разбиране на онлайн пазарите на труда и тяхното значение в стратегиите за набиране на кадри. Картографирането на ландшафта на онлайн работния портал във всички държави-членки на ЕС, представени в този доклад, помага за идентифициране на основните характеристики на пазарите на онлайн работни места и сигнализират за свързаните с тях важни тенденции. В доклада се анализират факторите, влияещи върху използването на онлайн портали за свободни работни места при предлагане и търсене на работа, структурата на пазарите на онлайн работни места, ролята на публичните и частните участници и факторите, определящи формата и съдържанието на свободните работни места онлайн.

В периода 27 април – 5 май 2017 г. Българска стопанска камара проведе проучване сред 200 работодатели (представители както на МСП, така и на големи български предприятия) и 400 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда в големите градове на страната. И двете групи респонденти трябваше да:

  • определят предпочитания от тях канал за предлагане/търсене на работа;
  • посочат основните предимства и недостатъци при използването на онлайн портал за търсене/предлагане на работа;
  • определят и класират най-популярните онлайн портали за работа в България.

Резултатите от проучването са валидирани от експертна група по метода Делфи и доведоха до окончателната оценка, че частните онлайн портали за търсене и предлагане на работа покриват 73% от съществуващите свободни работни места на българския пазар на труда. Проучването показва също, че 90% от онлайн обявите за работа се публикуват на пет онлайн портала.

Основните изводи от доклада на CEDEFOP са свързани със следните ключови направления:

Движещи сили при използването на онлайн портали за търсене и предлагане на работа

Повечето държави-членки на ЕС преживяват икономическо възстановяване след дълбока рецесия или продължаване на икономическия растеж в голяма степен без прекъсване от няколко години (както в Германия). Икономическото съживяване води до нарастващо търсене на работни места. В много страни това води до недостиг на работна ръка, което кара работодателите да рекламират по-широко своите работни места. Това означава, че онлайн порталите стават важни дори за работни места, които традиционно се насърчават по други канали, като засилват ролята им като инструменти за набиране на персонал. Положителното икономическо развитие върви ръка за ръка със структурните тенденции, които трансформират потребностите на работодателите от умения - водещи до недостиг на умения в много икономически области - и увеличават значението на цифровите технологии

Пейзажът на онлайн пазара на труда

Основните участници в онлайн пазарите на труда са публичните служби по заетостта (бюрата по труда), предлагащи безплатни услуги за работодатели и търсещи работа, и частни онлайн портали, които са склонни да предоставят свободен достъп на търсещите работа лица, но изискват заплащане за своите услуги от страна на работодателите. В България доминиращите на онлайн пазара на труда са няколко големи частни портала.

Фактори, влияещи върху използването на онлайн портали за търсене и предлагане на работа

Обособяват се три стереотипни форми според влияещите фактори:

  1. портали, насочени към търсещите работа, които представят изискванията на работодателя (списъците с изисквания могат да бъдат повече или по-малко обширни и да включват както твърди, така и меки умения)
  2. портали, които съдържат неутрално описание на задачите и свързаните с тях формални квалификации и меки умения (личностни характеристики)
  3. портали за привличане на подходящи кандидати чрез различни оферти, като се има предвид профилът на желаните кандидати като цяло.

Бъдещи тенденции при формиране на онлайн пазара на труда

Продължаващата тенденция за недостиг на работна ръка ще накара работодателите да използват възможно най-много канали за подбор на кадри. Като се имат предвид ресурсите, необходими за публикуване на вакантните места и филтриране на подходящи кандидати, онлайн порталите вероятно ще се превърнат в предпочитано средство за набиране на персонал в близко бъдеще и като резултат - броят им се очаква да нарасне. Новите технологии предлагат възможности за електронно взаимодействие с търсещите работа, а поради големия обем информация ще са необходими системи за стандартизация и класификация. Тенденциите към фокусиране върху уменията и нагласите към работното място, а не на формалните квалификации и изисквания, ще продължат. Друга тенденция, която вече се забелязва в някои страни, е комбинирането на писмена информация с други видове комуникация (например видеоклипове), за да се постигне по-добра информираност.

С пълния текст на доклада на CEDEFOP може да се запознаете ТУК.

 

Дата: 05.04.2019

Източник: БСК

Прочетено: 4277