БИК "Капиталов пазар" ЕООД
Управител

Изпрати съобщение

Жечко Димитров е изпълнителен директор на СФБ “Капиталов пазар” АД и управител на БИК “Капиталов пазар” ЕООД.

Работил е в Бюро за оценка на технологиите към МС, Приватконсулт ООД, ТМФ Сървисиз ЕООД и др.

Жечко Димитров преподава „Борси и борсови операции” в Частна професионална гимназия „Банкер” от 1997 г. и организира провеждането на тренировъчни борсови сесии с учениците от 12 клас в СФБ „Капиталов пазар” и посещението/производствените екскурзии в Софийска фондова борса. Научен ръководител е на десетки дипломни работи на випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

Завършил е УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Финанси и кредит” с квалификационна степен магистър.

Има много допълнителни квалификации и специализации: Брокерси курс по операции с фючърси и опции – САЩ- Chicago Mercantile Exchange, УЧР – Япония – Никерен, Токио, курс по управление на проекти – Project Management Fundamentals.

Има богат опит като консултант и мениджър на над 15 международни и национални проекти в т.ч. програмен директор на проект на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Автор е на много публикации в специализирани издания и пресата.

Владее писмено и говоримо английски и руски език.

Вж. СНИМКИ