Дата: 03.04.2019

Източник: БСК

Прочетено: 5312

"Румъния и България страдат от един и същи проблем: криза на трудовия пазар. Явлението е по-изразено в граничната зона. И в Румъния, и в България има все повече области на икономическа дейност, в които работодателите не могат да намерят работници. Това е сериозна пречка за развитието на нов бизнес. Вече са известни причините: демографски спад, външна и вътрешна трудова миграция, ранно напускане на училище и съществуване на голям брой млади хора, които нито работят, нито искат да си намерят работа. Камарата на търговията, индустрията, навигацията и земеделието - Констанца (CCINA) ще продължи да работи със Стопанска камара - Велико Търново, и с Българска стопанска камара за идентифициране на хора, особено сред безработните, които могат да бъдат наети на работа".

Това каза Йон Дънут Юганару, изпълнителен директор на CCINA, по време на пресконференция, проведена в Констанца, по повод завършването на проекта "Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния".

В пресконференцията участваха още Митко Господинов – изпълнителен директор на Стопанска камара – Велико Търново и ръководител на проекта, Жечко Димитров – програмен директор в Българската стопанска камара, Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при БСК, и Луиза Чербула – координатор на проекта от страна на CCINA. Те представиха проекта и постигнатите резултати, вкл. създадената онлайн платформа за свободни работни места. Освен това, платформата включва правна и икономическа информация, предназначени за работодатели и търсещи работа лица относно условията за пребиваване и търсене на работа в друга страна, член на ЕС“, трудово законодателство, безопасни и здравословни условия на труд, препоръки и съвети за търсещи работа или стаж, препоръки и съвети за установяване в България или в Румъния на работници с техните семейства, както и специални препоръки към работодателите“.

20 експерти (по 10 от всяка страна) са разработили каталози за компетентност за професии с потенциал за мобилност в икономическите сектори като селско стопанство, горско стопанство и риболов, производство, строителство, транспорт и складиране, настаняване и храна.

Разработени са 40 компетентностни профила, които включват описание на професията, изискваното ниво на образование, знания и умения. За търсещите работа са разработени онлайн инструменти за оценка на уменията, разработени са шест он-лайн специализирани курса и два курса по чужди езици (български и румънски) за начинаещи.

Също така, са организирани обучения за специалисти в отделите по човешки ресурси на предприятията. Тяхното обучение беше насочено към подобряване на уменията за подбор на работната сила от другата страна на границата.

Директно консултирани и подпомогнати при работа с функционалностите на JobMobility.info  и при прилагането на инструменти за подбор са 240 мениджъри и специалисти от 120 предприятия с потенциал за трудова мобилност в целевите региони, а също така, 280 безработни и търсещи работа лица от целевите региони.

Проектът се изпълнява за период от 24 месеца -  от април 2017 до април 2019 г., и се финансира от Програма Interreg V – A Румъния-България.