Дата: 14.03.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1295

50 собственици и управляващи директори на малки и средни компании дискутираха алтернативните възможности за растеж на бизнеса чрез набиране на капитал от  БФБ

Възможността малките и средни предприятия да се финансират на Българска фондова борса (БФБ) става още по-достъпна с инициативата Ваучерната схема за покриване на разходите за достъп на малки и средни предприятия (МСП) до капиталовия пазар. МСП трябва да ползват дялов капитал в допълнение на банковото финансиране и европейските средства, за да осигурят устойчивост при бъдеща турбулентност в развитието на икономиката, стана ясно на бизнес форум „Алтернативни възможности за финансиране на устойчивия растеж“, организиран от Българска стопанска камара (БСК), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Инвестиционен посредник Карол.

Прекомерното използване на банково финансиране може да доведе до невъзможност компаниите да реинвестират в бизнес развитие, тъй като очакваният ръст на лихвите през следващите години ще изсмука голяма част от свободния паричен ресурс , и те ще пропуснат възможността да се възползват от очаквания ръст на местната икономика.

Финансиране от БФБ

Икономиката се очаква да расте със средно 3.9% на година през следващите 3 години, сподели Камен Колев, зам.–председател на Българска стопанска камара. Инвестиции в икономиката се очаква да нарастват за периода 2018-2020г., като основен двигател за този ръст ще бъдат частните местни инвестиции. За да останат конкуренти, МСП трябва да продължат да инвестират в развитие на бизнеса със сходни темпове. Нуждата от инвестиции се допълва и от състоянието на пазара на труда, допълни Камен Колев. Ръстът на работната заплата и липсата на квалифицирани кадри ще принудят компаниите да заместват все повече човешките ресурси с капиталови инвестиции.

Участниците на форума се обединиха около мнението, че основните предизвикателства пред тях днес са именно нарастващата цена на труда и липсата на кадри, но и спад в оперативните маржове и забавяне на ръста в някои сектори. Решенията на тези предизвикателства минават през инвестиции насочени в автоматизация, развиване на нови продукти и услуги с висока добавена стойност, експанзия на външни пазари, агресивен растеж и консолидация на сектора, посочи Ангел Рабажийски, изпълнителен директор на Инвестиционен посредник „Карол“. Ваучерната схема за достъп до БФБ е възможност за малките и средни компании да наберат дялов капитал и да реализират инвестиционните си програми, за да продължат устойчивия растеж.

Спадът на лихвите по депозитите пренасочиха много средства от банките към капиталовия пазар, което доведе до рекордни оценки на публичните компании, допълни Ангел Рабаджийски. Набирането на дялов капитал в този момент би довело да висока пазарна оценка на компанията, но и би имала и допълнителни ползи от положителен маркетинг и популяризиране на продуктите на компанията до възможността за привличане на стратегически партньор и потенциална стратегия за изход на собственика.

Устойчиво развитие

Собствениците на малки и средни компании срещат множество предизвикателства при управлението на растежа, които са извън тяхната тясна компетенция. ЕБВР стартира специална инициатива за подпомагане на малките и средни предприятия да получат достъп до необходимото за растежа им know-how, разкри Мирослав Стоянов, управляващ директор на инициативата за България. Проектите на инициативата предоставят бизнес съвети в широка гама от области – стратегия, маркетинг, организация, операции, инженерни решения и много други. Програмата свързва бизнеса с местни консултанти и международни експерти от различни индустрии, като покрива 67% от разхода по проекта.

Прилагането на добри практики за корпоративно управление съчетано с публичен статут увеличават стойността на компанията с до 40% и са от съществено значение за компании, нуждаещи се от достъп от дялов капитал за дългосрочни инвестиции, сподели Маню Моравенов, председател на СФБ Капиталов пазар. Правилната отчетност и прозрачност, използването на правилните методи за оценка и ясно разписаните политики между мениджмънта и собствениците изгражда доверие и създава стойност.