Конференция “Електронното управление - национален приоритет“ ще се проведе на 27 април 2018 г., петък, от 9.30 до 18.30 часа, в Централния военен клуб.

Организатор е АФСЕЯ София (Armed Forces Communications and Electronics Association), в партньорство с Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), Министерство на отбраната и Столична община.

Във форума ще участва еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, както и представители на Държавната комисия по сигурността на информацията, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за защита на личните данни и др. Сред лекторите ще бъде и Жечко Димитров, програмен директор в БСК.

Целта на конференцията е да се изясни концепцията за Е-управление, да се дефинират ролята, целите, задачите и предстоящите проекти на ДАЕУ, а бизнесът да покаже техники и технологии, с които да се материализират намеренията и концепциите на правителството.

Основните дискусионни проблеми и въпроси ще бъдат свързани с архитектурата и жизнения цикъл на системите за електронно управление, както и готовността на администрацията за трансформация на административните процеси, за информационна и организационна реформа.

Предварителна програма

08:30 – 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ

09:30 – 10:00 ОТКРИВАНЕ
Константин Зографов, Президент но АФСЕА Секция „София“
Мария Габриел - Еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество (потвърдено)
Атанас Темелков – Председател на ДА „Електронно управление“

10:00 – 11:00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
„ Стратегия на ДА „Електронно управление” за развитие на Е-УПРАВЛЕНИЕ – презентация на Председателя на ДА „ Електронно управление”, господин Атанас Темелков
•    Презентация на платинен спонсор

11:00 – 11:20 КАФЕ ПАУЗА

11:20 – 13:30 ПЪРВА СЕСИЯ „ Проекти за електронно управление и ИКТ в централната администрация”

1.Проекти с бенефициент ДАЕУ – Доклад от  ДАЕУ

•    Индустриална презентация на техники и технологии

2. МТИТС и Е-УПРАВЛЕНИЕТО
„Приоритети при ускореното изграждане на високоскоростни мрежи”. Господин Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии” в МТИТС.

•    Презентации на техники и технологии

13:30 – 14:15 РАБОТЕН ОБЯД

14:15 – 16:00 ВТОРА СЕСИЯ „ Проекти за електронно управление и ИКТ в сферата на сигурността ”

1. МО и Е - УПРАВЛЕНИЕТО
„Особености на електронното електронното управление в отбраната” – Презентация от Щаба на отбраната, дирекция КИС”.  Полк. Георги Станков, Зам. - директор КИС

•    Презентации на техники и технологии

2. КЗЛД и Е - УПРАВЛЕНИЕТО
„Решения на Комисията за защита на личните данни за дигитализацията на администрацията” – Презентация, проф. Веселин Целков, Заместник-председател на КЗЛД

•    Презентации на техники и технологии

16:00 - 16:20 КАФЕ ПАУЗА

16:20 – 18:15 ТРЕТА СЕСИЯ „Проекти за електронно управление и ИКТ в специализираната и местна администрация”
1.    Презентация от Столична община / Национално сдружение на общините
•    Презентации на техники и технологии

2.    Презентация от Специализирана администрация и бизнес организации
Презентация на Стопанска камара, г-н Жечко Димитров
•    Презентации на техники и технологии

18:15 – 18:30 ЗАКРИВАНЕ
Полк. инж. д-р Симеон Краликов (о.р.) – Почетен президент на АФСЕА Секция „София“

18:30 – 20:00 КОКТЕЙЛ

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция “Електронното управление - национален приоритет“