Дата: 25.07.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2546

Българската стопанска камара (БСК) и „Карол Инвестмънт“ ЕАД ще си сътрудничат в областта на бизнес консултирането. Споразумението за партньорство беше подписано днес, 25 юли 2019 г., от председателя на БСК Радосвет Радев и изпълнителния директор на „Карол Инвестмънт“ ЕАД Атанас Йорданов.

Партньорството цели разширяване на информираността на българските предприемачи по отношение възможностите за международно развитие на бизнеса им и техните пазари чрез предоставянето на специализирани консултантски услуги в сферата на сливанията и придобиванията.

Усилията на БСК и „Карол Инвестмънт“ ЕАД ще бъдат насочени към:

  • Консултиране при набиране на капитали за растеж – привличане на дялови стратегически или финансови инвеститори с цел развитие и разрастване на бизнеса.
  • Консултиране за успешен изход от инвестиция – частична или пълна продажба на бизнес/компания.
  • Консултиране при покупка на компания – частично или пълно придобиване/покупка на дялове от друга компания с цел развитие на бизнеса и увеличаване на пазарния дял.

вж. СНИМКИ