18.01.2010


На 18 януари 2010 г. се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на БСК.

 

Беше представен проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, осъществяван от БСК с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България.

В рамките на пресконференцията бяха представени и данни за последните тенденции и перспективи на пазара на труда, в контекста на икономическата и финансова криза.

 

Участваха:

 

-          Божидар Данев – председател на БСК

-          Димитър Бранков – зам.-председател на БСК

-          Жечко Димитров – програмен директор на проекта на БСК по ОП РЧР

 

Моля вижте прикачените по-долу файлове!

Дата: 18.01.2010

Източник: БСК

Прочетено: 4366