01.11.2010

Това показва „Анализ на изходното състояние и тенденции на пазара на труда и работната сила в България", разработен в рамките на изпълнявания от БСК проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Резултатите от анализа бяха представени на пресконференция днес (1 ноември 2010 г.) в БСК с участието на Димитър Бранков - зам.-председател на БСК, Жечко Димитров - програмен директор, и Григор Димитров - главен директор в БСК и ръководител на екипа, изготвил анализа.


Анализът се базира на данни за периода 2005-2009 г. и цели проучванe на изходното състояние и очаквани тенденции на пазара на труда, в секторен и регионален разрез, вкл. демографски тенденции, образователно-квалификационна структура и др.


Предстои анализът да се актуализира ежегодно.


Пълният текст, резюме на анализа и презентация са публикувани по-долу.

Дата: 01.11.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3794