21.08.2012

В Българската стопанска камара днес (21 август 2012 г.) бе представен анализа на сектора „Електромобили“, който разглежда състоянието, възможностите и переспективите пред електромобилността у нас.

В пресконференцията участваха програмният директор в БСК Жечко Димитров, Илия Левков – председател на клъстера „Електромобили“, и Иван Нейков – председател на Балканския институт по труда и социалната политика, който е един от авторите на анализа. 

Анализът е изработен по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г.

В рамките на дискусията бяха обсъдени предложения за увеличаването на броя на електромобилите в страната и ключовите професии, които ще помогнат за развитието на този отрасъл. Сред ключовите длъжности са:

 • Инженер електрически машини и апарати
 • Инженер, електроник
 • Бизнес анализатор, информационни технологии
 • Програмист, софтуерни приложения
 • Специалист, приложно програмиране
 • Системен администратор
 • Аналитик, компютърни мрежи
 • Аналитик, компютърни комуникации
 • Ръководител отдел Човешки ресурси
 • Експерт маркетинг
 • Електромонтьор
   

Експертите прогнозират, че до 2025 година по пътищата на страната могат да се движат най-малко 200 хиляди коли, които да са преминали конверсия, което представлява около 3% от автомобилите у нас. Според специалистите, ползването на електромобили трябва да получи много финансови и данъчни облекчения. Сред предложенията е новите собственици на електромобили да получават финансова подкрепа в размера на 30 процента от стойността на колата.

Други предложения са тези коли да бъдат освободени от пътен и от годишен данък, от такса за паркиране в градовете, както и от такса за регистрация. Авторите на анализа предлагат увеличаване на данъците на семействата, които имат повече от една кола, използваща минерални горива.

Вече има създадена българска зарядна колонка за електромобили, която е в изпитателен период, съобщиха още експертите. У нас се създават и модели за подмяна на обикновения двигател на колата с електродвигател.

По-долу можете да видите презентацията на анализа.

Снимки от събитието са публикувани ТУК
 

Дата: 21.08.2012

Източник: БСК

Прочетено: 4584