16.06.2011

България е крачка напред, благодарение на
проекта на БСК по ОП РЧР


„Недостиг на умения - часовникът тиктака". Така е озаглавен аналитичен материал за дефицита на работна сила с умения в областта на науката, технологиите, инженеринга и математиката в ЕС. Документът е разработен от BUSINESSEUROPE (Конфедерация на европейския бизнес) и е изпратен до европейските институции. Публикацията третира проблема с недостига в Европа на т.нар. STEM-умения (Science,  Technology,  Engineering &  Mathematics) и поставя въпроса за необходимостта от неотложни мерки, които националните правителства, европейските институции, бизнесът и доставчиците на образователни услуги трябва да предприемат, за да се справят с него.

„Липсата на ключови компетенции у работната ръка ще бъде една от основните пречки за икономическия растеж в следващите години", заявява в предговора на материала Юрген Тумен - президент на BUSINESSEUROPE. Според него, бизнесът, националните правителства и образователните институции трябва да положат съвместни усилия, за да направят STEM-образованието по-привлекателно за младите хора. Според Юрген Туман, европейските политици са закъснели с признанието за недостига на STEM-умения, а оттам - закъсняват и с прилагането на мерки за противодействие на проблема. „Има едно по-скоро самодоволно убеждение, че Европа се  справя достатъчно добре, но от този документ се вижда, че това не е така. Крайно време е да излезем от зоната на комфорта и да търсим начини за привличане и развитие на STEM-квалифицирана работна ръка", смята г-н Туман.

Въпреки че всички национални трудови пазари страдат от недостиг на ключови специалисти, все още липсват единни стандарти за специфичните професии, а различията в отделните страни пречат на трудовата мобилност, отбелязват авторите на анализа. Според тях, наложително е да се работи в посока на изграждане на единно европейско пространство, където учащите се да могат лесно да преминават от една образователна система към друга. Създаването на единни стандарти ще позволи по-лесно преминаване от една образователна система в друга, тъй като компетенциите ще са еднакви, независимо от това къде са придобити.

Във връзка с последната констатация в анализа на BUSINESSEUROPE, не можем да не отбележим, че България вече е крачка напред, след като БСК стартира изпълнението на проект по ОП РЧР за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. Една от целите на проекта е създаването на единни професионални стандарти за отделни ключови професии и длъжности. В рамките на проекта такива стандарти ще бъдат създадени за 20 икономически сектора и 10 региона на страната, но системата предвижда възможност да бъде надградена с бази данни и за останалите сектори на икономиката. „Успешното изпълнение на проекта на БСК ще е добра реклама за страната ни сред останалите държави от ЕС, тъй като това ще бъде първата подобна цялостна информационна система в Европа. Вече е налице съществен интерес от наши чуждестранни партньори към системата и създаването на унифицирани професионални стандарти", сподели по този повод програмният на БСК директор Жечко Димитров.

Резюме на анализа [bg] на BUSINESSEUROPE е публикувано тук,
а оригиналната брошура [
en] - тук

 

Дата: 16.06.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3766