Дата: 25.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 5263

На 25.04.2018 г. Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) подписа споразумение за сътрудничество с Фондация „Право и Интернет” (ФПИ) за създаване на Консултантски център по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент за защита на данни - GDPR) за нуждите на партньорската мрежа на БСК.

Дейността на Консултантския център е насочена към:

  • провеждане на специализирани обучения по въпросите на GDPR;
  • извършване на правни анализи, изготвяне на доклади, свързани със степента на съответствие на процесите по обработване на данни;
  • предоставяне на услугата „Длъжностно лице по защита на данните“;
  • насочване към експерти в сферата на защита на лични данни и правото на неприкосновеност.

Като организация, активна в сферата на правото на информационните и комуникационни технологии, в последните години Фондация „Право и Интернет“ осъществява научни изследвания и реализира проекти с фокус върху правото на защита на лични данни. В тази връзка, значителна част от проектите, които фондацията координира и изпълнява, са посветени на различните аспекти на защита на лични данни.

Обединяването на усилия между БСК и ФПИ има за цел да подпомогне партньорската мрежа на БСК при техните усилия да преведат своята дейност в съответствие с изискванията на GPDR.