Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес /БСК/ и БИК Капиталов пазар ЕООД /БИК/ набират кандидати за курс за обучение на преподаватели по методиката на REFA-Германия - REFA Basic training 2.0 (нова версия).

Курсът ще се проведе присъствено от германски лектори, с осигурен консекутивен превод на български език.

Изисквания към участниците: да притежават REFA-сертификат за успешно завършен основен квалификационен курс или да са настоящи REFA- преподаватели.

Обучението се организира и финансира от БСК и БИК - официални и изключителни представители на REFA за България.

Програма на обучението

Дати: 29.07.2019 - 02.08.2019 
Seminar „Teaching and Learning“ and „Practical Application“ 
Продължителност: 5 дни 
Участници: само кандидати за преподаватели

Дати: 12.08.2019 - 16.08.2019 
Technical didactics seminar for the REFA Basic Training 
Продължителност: 5 дни 
Участници: кандидати за преподаватели и настоящи преподаватели

Дати: 17.08.2019 - 15.09.2019 
Elaboration of a written qualification work 
Подготовка на самостоятелна писмена квалификационна работа 
Участници: само кандидати за преподаватели

Дати: 16.09.2019 - 17.09.2019 
Qualification seminar /изпит/ 
Продължителност: 2 дни 
Участници: само кандидати за преподаватели

Обучението ще се проведе в град София, в Центъра за международни срещи "Хелмут Бьоме", намиращ се на територията на ТУ - София. Центърът предоставя възможност за настаняване. Допълнителна информация за мястото на провеждане, можете да се получите в интернет на адрес: http://ibz.tu-sofia.org

За допълнителна информация да се свържете с нас на адрес: 
София 1301, ул. Алабин 16-20, 
тел.: 02/980 10 90, 02/981 45 67; +359 887852579, 
e-mail: bic@bia-bg.com.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

REFA 2.0: Обучение на обучители  за оптимизация на работните процеси с лектори от REFA-Германия