20.02.2018

Възможностите на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence бяха представени по време на Среща на генералните директори за висшето образование

Възможностите на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence[1] за подобряване на качеството на висшето образование и адаптивността му към динамиката на пазара на труда бяха представени от Жечко Димитров (програмен директор в БСК) по време на Среща на генералните директори за висшето образование.

Събитието се провежда на 20 и 21 февруари 2018 г., в НДК, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Форумът беше официално открит от зам.-министъра на образованието и науката Петър Николов и от директора на ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ при Европейската Комисия София Ериксон Уотършут, а сред ключовите дискусионни теми е развитието на общото европейско образователно пространство и взаимното признаване на квалификациите за висше образование в страните-членки на ЕС.

Важна стъпка в тази посока е синхронизирането на националните с европейските стандарти за компетентност на пазара на труда. За целта, през 2010 г. Европейската комисия стартира проекта ESCO (European classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations / Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и професиите), а през 2017 г. България се нареди сред първите страни-членки, постигнали степен на синхронизация, след като професионалните стандарти, разработени и поддържани от MyCompetence, бяха интегрирани с ESCO. Синхронизацията е от съществено значение за улесняването на диалога между бизнеса и образованието, преодоляването на недостига и засилването на акцента върху тези умения и компетенции, които са търсени и са от съществено значение за развитието на икономиките на страните-членки на ЕС.

Пред участниците в срещата Жечко Димитров сподели, че информационната система MyCompetence е проектирана и разработена в периода 2010-2015 г. за 20 икономически сектора, а през 2017-2019 г. предстои да бъде надградена с компетентностни профили за длъжностите в още пет икономически сектора. Така включените в системата сектори ще станат общо 25, а разработените професионални стандарти ще покрият почти половината от съществуващите в страната длъжности. Освен това, системата съдържа богата методическа база, както и е-обучения и тестове за оценка на компетенциите, обхващащи 1359 компетенции и 38 000 поведенчески индикатора.

Сред основните предимства на MyCompetence е, че това е отворена, модулно разработена система със свободен достъп за всички потребители на пазара на труда“, подчерта Жечко Димитров. Той сподели, че през 2017 г. към системата е добавен нов модул – „Личностен профил на търсещия работа“, за нуждите на Агенцията по заетостта, от който до момента са се възползвали над 5000 търсещи работа лица, както и 457 трудови посредници. Модулът съдържа задълбочена и структурирана информация за трудовия опит, уменията, личните качества и нагласите на търсещите работа лица. Жечко Димитров съобщи, че предстои изграждането на допълнителен модул към MyCompetence за подпомагане на процесите за разработване и актуализиране на академичните планове и програми за висшето образование.

Успешен бизнес се постига чрез жизнеспособна идея, капитал и компетентен екип. От друга страна, компетентният екип генерира идеи и така осигурява допълнителен капитал. Ето защо, повишаването на компетенциите на работната сила е от ключово значение за конкурентоспособността“, каза в заключение Жечко Димитров и подчерта, че е необходимо постигане на справедлив баланс между академичната автономия и резултатите от висшето образование, в съответствие с изискванията на обществото и пазара на труда.

__________

[1] Проектът MyCompetence е осъществен от БСК с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“.

Дата: 20.02.2018

Източник: БСК

Прочетено: 2441