25.03.2011

14 компании и заинтересовани организации от металургичния сектор участват в учредения днес, 25 март 2011 г., Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите в работната сила. Половината от учредителите са представители на Българската асоциация на металургичната индустрия, а останалите са представители на Националната агенция за професионално обучение, браншовите синдикални организации към КНСБ и КТ „Подкрепа", Българската браншова камара „Машиностроене", Българската асоциация по рециклиране и Министерството на образованието, младежта и науката и Химико-технологичния и металургичен университет.

За председател на Секторния консултативен съвет „Металургия" беше избран Красимир Орловски, който е директор „Човешки ресурси" на „КЦМ" АД - гр. Пловдив.

Съветът се създава в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", изпълняван от Българската стопанска камара по ОП „Развитие на човешките ресурси". Дейността на съвета ще се координира от Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ).

В приветствените си думи към участниците във форума главният секретар на БСК Петър Денев заяви, че БСК няма да пожали усилия, за да изведе изпълнението на проекта до край и то с положителен резултат за националната икономика. Петър Денев подчерта, че основен фактор за вземане на решение за избора на металургичния бранш за партньор на камарата в реализирането на инициативата, е това, че екипите, които управляват предприятията в сектора, имат ясна визия за развитието си. „Този сектор, който съумее да създаде лаборатория за оценка на компетенциите на кадрите си, ще притежава ключ за своето развитие", коментира Денев.

От своя страна, програмният директор на БСК Жечко Димитров припомни на участниците в учредяването някои основни факти за проекта, сред които, че до момента са разработени множество наръчници и анализи на състоянието на българската икономика и на работната ръка у нас. Жечко Димитров допълни, че през 2011 година ще бъдат създадени общо 7 секторни консултативни съвета, а до края на 2013 година у нас трябва да има общо 20 бранша, които да се включат в системата за оценка на компетенциите. Програмният директор посочи, че БСК ще разкрие регионални звена на консултативните съвети в София, Пловдив, Перник, Кърджали, Стара Загора, Плевен, Шумен, Варна и Бургас. В задачите на секторните консултативни съвети влиза това да създават компетентностни модели за длъжности в отделните браншове, както и да преценяват какви са потребностите от нови умения на работниците. Секторните консултативни съвети ще координират своята работа с държавните организации и заинтересованите страни и ще контролират професионалното обучение у нас.

„Ние сме пазарни субекти и нашата конкурентност зависи от много неща, едно от които е безценно - развитието на човешкия капитал", коментира Антон Петров, председател на Управителния съвет на БАМИ. Той допълни, че през последните 5 години в металургичния бранш са инвестирани повече от 5 милиарда лева в технологичното и продуктово обновление на предприятията. „Сега е време да обърнем внимание на подготовката на хората, които работят при нас, както и да въведем единни компетенции за ключовите позиции в нашите компании", коментира Петров и завърши с това, че когато фирмите влагат усилия в хората, които работят за тях, те инвестират в дългосрочното развитие на целия сектор.

 

Дата: 25.03.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2902