Дата: 19.07.2010

Източник: БСК

Прочетено: 2716

В периода 10-16 юли т.г. 5-членна българска делегация, включваща представители на социалните партньори, посети Южна Корея по покана на KOILAF (Korea International Labour Foundation). Това бяха: Елка Димитрова - директор на дирекция "Политика на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика, зам.-председателите на КНСБ Иван Кокалов и Пламен Димитров, Камен Колев - зам.-председател на БСК, и Жечко Димитров - изпълнителен директор на СФБ „Капиталов пазар" АД (дружеството е 100 процента собственост на БСК).


Повод за поканата от страна на корейската фондация бе 20-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Корея, а акцент в програмата на визитата бе поставен върху възможностите за сътрудничество в областта на труда и социалния диалог.


Поканата си корейските домакини обосновават с факта, че въпреки незначителния търговски обмен, България е потенциално важна за корейските инвеститори, особено в сферата на информационните технологии.


По време на престоя си в азиатската държава българската делегация посети местни работодателски и синдикални организации, Министерството на труда, икономическото и социално развитие на Корея, Службата за развитие на човешките ресурси и др. организации и институции, където бяха обменени мнения и опит в сферата на пазара на труда и социалния диалог.


Българската делегация запозна своите домакини със състоянието на социалния диалог у нас. Бе подчертано, че във връзка с европрейското членство страната ни активно транспонира трудовите стандарти на ЕС, вкл. в сферата на индустриалните отношения.