Среща на генералните директори за висшето образование ще се проведе на 19-21 февруари 2018 г., в НДК, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Форумът ще бъде официално открит от зам.-министъра на образованието и науката Петър Николов и от директора на ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ при Европейската Комисия София Ериксон Уотършут.

Основните теми на форума са:

  • Европейското образователно пространство и напредъка в рамките на Болонския процес за сравнимост на висшето образование в Европа;
  • Ролята на националните / регионалните власти за стимулиране на повишаването на качеството на висшето образование чрез оценяване и акредитация;
  • Ролята на институциите за висше образование за регионалната конкурентоспособност.

Сред въпросите за дискусия са:

  • Основните пречки за взаимно, автоматично признаване на квалификациите за висше образование;
  • Инициативата „Студентска електронна карта на ЕС
  • Как би могла програмата "Еразъм +" след 2020 г. да подпомогне по-добре страните в прилагането на реформите от Болоня?

В рамките на форума ще бъде представен и българският проект MyCompetence, осъществен от Българската стопанска камара с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“. Възможностите на MyCompetence за сближаване на професионалните и образователните стандарти по отношение на уменията и компетенциите ще бъдат представени от ръководителя на проекта Жечко Димитров (програмен директор в БСК).

вж. ПРОГРАМА НА ФОРУМА

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Среща на генералните директори за висшето образование