Проектът на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“ ще бъде представен на Конференция на Асоциация на млекопреработвателите в България по време на изложението „Интер Фуд и дринк“ в Интер Експо център - София. На 8 ноември в зала 2 салон „Светът на млякото“ ОТ 11 часа Асоциация на млекопреработвателите в България ще проведе Конференция за проблемите в млечния сектор. По време на събитието ръководителят на проекта Жечко Димитров ще презентира проекта „Разработване и внедряване на единна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.

За сектор „Преработка на мляко на мляко и млечни продукти“ бяха определени десет ключови длъжности и разработен компетентностен модел за тези длъжности. Всичко това се осъществи благодарение на съвместните усилия и работа на фирма „Доктор Пендъл & д-р Писвангнер“, пилотните предприятия, експерти от бранша и секторния референт.

В края на годината компетентностния модел ще бъде тестван в пилотните предприятия. Инетересът към проекта в сектор „Преработка на мляко и млечни продукти“ става все по-голям и фирмите проявяват интерес.

Обученията, които се провеждат по проекта са много полезни, лекторите са на високо професионално ниво и фирмите от бранша участват активно в тях.

Проектът на БСК и съвместната дейност с АМБ сближават все повече двете организации и те намират общи точки за работа и бъдещи взаимни действия.   

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Проектът на БСК ще бъде представен пред фирмите от Сектор „Преработка на мляко и млечни продукти“