Дата: 04.10.2019

Източник: БСК

Прочетено: 8498

Университетът за национално и световно стопанство, в партньорство с Българска стопанска камара, INTERKRES, PAIZ Consulting, EFFEBI Association, Fachhochschule des Mittelstands, CESPIM и FMT Ltd. продължават работа по разработването на програма за обучители и интернет-базирани инструменти за обучение на служители в сектор Мебелна промишленост по проект „Подобряване на дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия (Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry – DigiFInd)“, финансиран по програма Еразъм+.

До момента са изготвени:

  • Европейският доклад за обзор на съществуващите специфични методи на обучение и предизвикателства при обучението на нискоквалифицирани възрастни в дигитални умения;
  • Европейският аналитичен доклад, извършен чрез фокус групи;
  • Европейският доклад за идентифицираните най-подходящи дигитални умения и компетенции за възрастни с ниска квалификация в мебелната промишленост.

Проучванията са извършени на територията на пет страни (България, Германия, Италия, Полша и Румъния) и включват като представители работодатели и служители от мебелния сектор.

Проектът е на обща стойност 256 хил. евро и е 100% финансиран от европейски средства. Целта на проекта е да се създадат по-добри условия за обучителите на възрастни в мебелната индустрия в областта на дигиталните умения чрез създаване на обучителни програми, образователни материали и иновативни инструменти за подпомагане на обучението.

Материали от направените проучвания могат да бъдат намерени на адрес: http://digifind.unwe.bg/index.php/results/.