07.12.2015 - 08.12.2015

В периода 7 и 8 декември 2015 г., в град Солун, Гърция ще се проведе международен форум на тема “Умения за работа и работа за умения”. Събитието се организира от Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP).

В рамките на форума Ваня Кирова мениджър ИТ проекти в Българска стопанска камара (БСК) ще представи Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg, разработена от БСК. Целта на информационната система за оценка на компетенциите е да повиши адаптивността, ефективността и балансирането на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез оценяване на знанията и уменията на работната сила на браншово и регионално ниво. Представянето на системата ще бъде в панел "Вдъхновяващи практика: Изграждане на силни партньорства за умения".

В двудневния форум ще се включат над 30 лектори, сред които представители на министерства, неправителствени организации и водещи световни компании.

Участниците ще си подадат рака, за да обменят добри практики за по-добро предвиждане на бъдещите потребности от умения на работното място, по-голямо съответствие между уменията на служителите и нуждите на пазара на труда и изграждане на по-тясна връзка между сферите на образованието и бизнеса.

Повече за информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg можете да видите тук: www.mycompetence.bg

Всичко за събитието на CEDEFOP може да видите тук: http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/MaxSkillsJobs2015

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Представяне на системата за оценка на компетенциите MyCompetence.bg на международен форум