07.02.2013

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев беше избран за втори мандат в Управителния съвет на ESCO (European Skills, Competences and Occupations taxonomy) - общоевропейски проект за унифициране на изискванията за конкретните професии и длъжности в отделните страни-членки.

Повторният избор на изпълнителния председател на БСК Божидар Данев в Управителния съвет на ESCO е признание за България и, в частност - за Българската стопанска камара. Поканата към г-н Данев за включването му в управителното тяло на проекта бе отправена от страна на Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности" на Европейската комисия.

В писмо на Европейската комисия до Борда на директорите на проекта ESCO се отбелязва, че с членството си в европейския проект България допринася за ефективното развитие на плановете на ЕС да има единна система с професионални стандарти за хиляди професии. Комисията отбелязва още, че работата с България е все по-ползотворна, защото се извършва в екип, а това е от съществено значение за управлението на ESCO.

Повод за положителната оценка на страната ни е разработваният от БСК проект, който има за цел да създаде единна система за оценка на компетенциите на работната сила в страната. Проектът н пряко кореспондира с общата европейска политика за създаването на единни стандарти, които отразяват знанията, уменията и компетенциите на работещите в различните сектори на европейската икономика.

ESCO е съвместна инициатива на Европейската комисия и държавите-членки, която има за цел да насърчи развитието на уменията и компетенциите на заетите в подкрепа на Европейския портал за професионална мобилност EURES. Целта на инициативата е да бъдат описани най-важните умения, компетенции и знания, които са валидни за няколко хиляди професии. Чрез унифицирането на изискванията за конкретните професии и длъжности в отделните страни-членки и създаването на карта на съответствието между търсещите работа и наличните работни места, ще се осигури възможност за предоставяне на по-качествени услуги в областта на пазара на труда на европейско ниво.

Инициативата на Европейската комисия ESCO цели постигането на по-добър мониторинг и прогнозиране потребностите от умения, както и придобиване на признаването на умения и квалификации, получени извън ЕС, с което значително да се намали „изтичането" на високо образовани имигранти към работни места за нискоквалифицирани. Резултатите от въвеждането на ESCO ще са от голяма полза и при разширяването на правната рамка на ЕС и националните схеми за „внос“ на работници от трети страни, с което ще се смекчи недостигът на умения на европейския пазар на труда. Чрез изпълнявания от БСК проект България е водеща страна в рамките на ESCO, тъй като българската система за оценка на компетенциите е в пилотна готовност и предстои до края на настоящата година да заработи официално.

***

Писмото на ЕК е публикувано в прикачения по-долу файл!

Дата: 07.02.2013

Източник: БСК

Прочетено: 5035