Дата: 21.10.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1670

Българската стопанска камара получи сертификат № BG14/91312 по системата ISO/IEC 27001:2013 за сигурност на информацията при разработката, поддръжката и функционирането на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.

Сертификатът е валиден от 15 октомври 2014 г. до 14 октомври 2017 г.