Какви са реалните потребности на бизнеса от кадри? Какво е актуалното състояние във възнагражденията по сектори? Как се доближават критериите на бизнеса за подготовката на специалисти с университетското образование? Това са част от въпросите, които ще бъдат дискутирани по време на представянето на Българската стопанска камара в рамките на Летния университет, организиран от Националното представителство на студентските съвети (НПСС).

Лекцията ще се проведе на 27.08.2015 г., четвъртък, от 14.00 часа, в КК "Албена"

В рамките на представянето на Българската стопанска камара ще бъдат демонстрирани възможностите на Информационната система MyCompetence.bg. Системата е полезен инструмент и за работодателите, и за човешките ресурси (вкл. заети, безработни, учащи), и за държавните и образователните институции. MyCompetence.bg дава възможност самооценка на пригодността за заемане на конкретна длъжност. Важен елемент от системата е платформата за безплатни електронни обучения, чрез които всеки може да надгради придобитите знания и умения, така че стане по-успешен и устойчив на пазара на труда. Чрез инструментите, включени в MyCompetence, работодателите намаляват с до 80% разходите си за подбор на персонала и сериозно съкращават срока за адаптиране на новопостъпилите работници.

Лектор: Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, Българска стопанска камара

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Лекция: „Актуални тенденции на пазара на труда, потребности на бизнеса от квалифицирани кадри“