На 16 март 2015 г., понеделник, от 11.00 часа,
в Конферентната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1)

ще бъде подписан

Меморандум за сътрудничество между Българската стопанска камара и Националното представителство на студентските съвети в Република България.

Целта на меморандума е да бъдат обединени усилията на БСК и НПСС в посока ускоряване на модернизацията на българското висше образование, като двигател за конкурентно развитие на икономиката и подготвящо студентите за професионалната им реализация и изпълнение на социалната и гражданската им роля.

Подпис под документа ще поставят изпълнителният председател на БСК Божидар Данев и председателят на НПСС Ангел Георгиев.

Събитието се провежда по повод втората годишнина от официалния старт на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, разработена от БСК в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. В тази връзка, непосредствено преди подписването на меморандума ще бъде отличена компанията, най-най-активно използваща MyCompetence в процеса на управление на човешките си ресурси. Ще бъде представена и нова функционалност на MyCompetence - създаване на европейски формат на автобиография (Europass CV), на базата на секторния компетентностен модел за съответната длъжност, за която се кандидатства.

Събитието е открито за журналисти!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Подписване на Меморандум за сътрудничество между БСК и Националното председателство на студентските съвети