15.05.2014

Част от обученията, които Центърът за професионално обучение при БСК ще предлага по ОП „Развитие на човешките ресурси“ през програмния период 2014-2020 г., са по следните професии и специалности:

  1. Професия “Касиер”, Специалност “Касиер” – първа степен на професионална квалификация – 300 учебни часа.
  2. Професия “Оперативен счетоводител”, Специалност “Оперативно счетоводство” – трета степен на професионална квалификация – 960 учебни часа.
  3. Професия „Офис – мениджър”, Специалност „Бизнес – администрация” - трета степен на професионална квалификация – 960 учебни часа.
  4. Професия „Офис-секретар”, Специалност „Административно обслужване” - втора степен на професионална квалификация – 660 учебни часа.
  5. Професия „Сътрудник в маркетингови дейности”, Специалност „Маркетингови проучвания” - втора степен на професионална квалификация – 660 учебни часа.

 

За контакт:
тел. 02 4030 969, 0899 639 182

e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
адрес: гр. София, ул. Алабин 16-20, стая 210
Всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Възможности за професионални обучения по ОП „РЧР” в периода 2014-2020 г., които предлага ЦПО при БСК