10.12.2013

От Националната агенция за професионално образование и обучение изнесоха данни от тяхната информационна система за броя обучени българи през 2011 и през 2012 година. И през двете изминали година най-много хора са обучени по специалността "физическа охрана на обекти". През 2011 г., 8620 души са получили подобно обучение, а през 2012 те вече са били 11457 души.

Физическата охрана на обекти е най-търсената професия за обучение. Почти тройно е нараснал интересът към професията "пътен строител", през 2011 година професионални познания в тази посока са получили 3295 души, а през 2012 са обучени вече 8099 души. Голям е интересът и към придобиване на познания за развиване на малък и среден бизнес. През 2012 година 6621 души са получили професионална квалификация именно в това направление. И през двете години е налице голям интерес към получаване на познания и умения, свързани с озеленяване и цветарство и управляване на автотранспортна техника. През 2011 са обучени 7885 души за работа в сферата на озеленяването и цветарството, през 2012 г. обучение са получили 6981 души. През 2011 г. 5637 души са научили как се управлява автотранспортна техника, а през 2012 това се е случило с 5495 души.

Сред професиите, по които най-много хора са обучени през 2012 година са и професиите, свързани с вътрешни и международни превози на пътници, вътрешни и международни превози на товари, основни и довършителни работи, текстообработване, заваряване, козметика, пътностроителна техника, икономика и мениджмънт, екология и опазване на околната среда. От агенцията обясниха днес, че за всички професии, свързани с много тежък физически труд, има нисък интерес за обучение и работа.

Сред новите професии, за които се извършват обучения са "организатор на интернет приложения", "преводач жестомимичен език", "изпълнител на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове", парамедик", "болногледач", "здравен асистент", "техник на възобновяеми енергийни източници", "техник-реставратор".

За последните 4 години повече от 357 000 българи са участвали в професионално обучение в Центровете за професионално обучение, като 83 000 са преминали вече през пълния курс на подготовка и са се сдобили вече със свидетелства за професионална квалификация. Наблюдава се тенденция за нарастване на броя на обучените, както и за увеличаване на броя на гражданите, които участват в по-продължителни курсове, завършващи със свидетелство за професионална квалификация.

Най-голям интерес към професионалното обучение, предлагано от центровете за професионално обучение, има в столицата, където през 2012 година свидетелства за професионална квалификация са получили 4809 души. През 2013 година се наблюдава увеличение на броя на обучените лица във Видинска и Смолянска област.

Във Видин и Смолян хората са сравнително бедни, безработицата е висока и интересът към професионалното обучение се дължи на желанието на хората да търсят реализация чрез преквалификация, коментира инж. Красимира Брозиг, главен секретар на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Агенцията по заетостта е най-големият инвеститор в професионалното обучение, по данни на центровете за професионално обучение със средства на агенцията в курсове за придобиване на професионална квалификация през 2012 година са обучени 40 % от гражданите, 19% сами са си платили, а финансиране с европейски средства е покрило професионалната подготовка на 34% от курсистите.

Дата: 10.12.2013

Източник: в. Преса

Прочетено: 4447