21.03.2014

Професионалното обучение с ваучери по схема „Аз мога повече“ приключва на 31 август 2014 г. Последните обучения по програмата, които Центърът за професионално обучение към БСК предлага в периода 24 март – 31 август 2014 г., са за следните квалификационни курсове:

  1. Професия “Касиер”, Специалност “Касиер” – първа степен на професионална квалификация – 300 учебни часа. Обучението завършва със свидетелство за професионална квалификация (образец 3-54 на МОН).
  2. Професия „Офис-секретар”, Специалност „Административно обслужване” – част от професия – 300 учебни часа. Обучението завършва с удостоверение за професионално обучение (образец 3-37 на МОН).
  3. Професия “Оперативен счетоводител”, Специалност “Оперативно счетоводство” – част от професия – 300 учебни часа. Обучението завършва с удостоверение за професионално обучение (образец 3-37 на МОН).

 

Заявки за включване в групите се приемат до 21 март 2014 г. на:
тел. 02 4030 969, 0899 639 182
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
адрес: гр. София, ул. Алабин 16-20, стая 210
Всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучения с ваучери по схемата „Аз мога повече“, предлагани от ЦПО при БСК. Срок за записване - 21 март!