Дата: 20.12.2015

Източник: в. Сега

Прочетено: 836

Националният дворец на децата, както и другите извънучилищни педагогически учреждения в системата на народната просвета ще получат двойно по-голям бюджет. Това предвижда проект за промяна на правителствено постановление за финансовото подпомагане на тези институции, качен за обществено обсъждане в сайта на МОН.

Националният дворец на децата, както и другите извънучилищни педагогически учреждения в системата на народната просвета ще получат двойно по-голям бюджет. Това предвижда проект за промяна на правителствено постановление за финансовото подпомагане на тези институции, качен за обществено обсъждане в сайта на МОН.

Промените се налагат заради увеличените минимални учителски заплати от 1 октомври 2015 г., както и поради отпадането от началото на 2916 г. на възможността на тези институции да се предоставят допълнителни средства за извънучилищни дейности, посочват в мотивите си от просветното министерство. Оттам обясняват, че предлагат увеличаване на годишните размери на държавните средства за извънучилищните педагогически учреждения, за да се гарантират достигнатите за 2015 г. нива.

Така Националният дворец на децата ще получи не 420 хил. лв., а 940 хил.лв. За логопедичните центрове в София и Варна ще има съответно 750 хил. лв. и 285 хил. лв. при 420 хил. лв. и 150 хил. лв. сега. Останалите звена в страната също ще получат приблизително два пъти повече средства, отколкото в момента. Ако въпросното извънучилищно учреждение е в община с до 1000 ученици в дневна форма на обучение, размерът на отпуснатото финансиране ще е не 12 хил. лв., а 22 700 лв. Ако е в община с ученици между 1001 и 1500, помощта скача от 15 хил. лв. на 28 300 лв. При населени места с над 45 хиляди ученици пък финансовото подпомагане за подобна институция ще се увеличи от 420 хиляди лева на 926 100 лв. В случая трябва да има минимум 28 хиляди часа преподавателска работа в годишната програма. Почти двойно увеличение има и на бюджетите на междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение.