Дата: 18.11.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2864

Наемането на труд вече е покупка на реални умения, а не на дипломи и часове работно време. В същото време знанието се превръща в стратегически актив. Това коментира Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара по време на конференцията „Компетенции, ИТ и модерно управление на хората“, организирана от Oracle и TBI info.

В рамките на своето представяне Томчо Томов подчерта, че конкурентната борба между компаниите вече се фокусира не върху физическите активи, а върху интелектуалния потенциал на хората. Според него инвестициите се насочват към нови идеи, вместо към нови съоръжения. Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите на БСК коментира и тенденцията фокусът при управлението на човешкия капитал да се премества от организацията към конкретния служител. „Наблюдава се съревнование между компаниите за откриване на талантите управлението им като част от процеса по осигуряване на добавена стойност на продуктите.“, заяви Томчо Томов. Експертът коментира, че жизненият цикъл на квалификациите се съкращава драстично. Поради тази причина е необходимо да се инвестират повече ресурси в ученето през целия живот както на заетите, така и на тепърва навлизащите на пазара на труда.

Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите представи и информационната система MyCompetence.bg. Информационната система улеснява управлението на човешкия капитал. Изследвания на Българската стопанска камара показват, че половината от хората, завършили висше образование у нас, работят на по-ниски позиции от това, което са учили. Две трети от завършилите професионални гимназии не работят по специалността си. На много места в страната хората са принудени да се преквалифицират и да работят, каквото има в региона им. Повече от половината работодатели посочват, че имат сериозни затруднения с намирането на специалистите, които търсят, коментира още Томчо Томов.

Повече за MyCompetence.bg можете да видите тук: www.mycompetence.bg