11.03.2013

БСК предлага Националният съвет за насърчаване на заетостта и Националният съвет за професионална квалификация да обсъдят и приемат проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, разработен от камарата.

БСК предлага да бъде създадена информационна система за образователния и квалификационния статус на българските граждани.

Предложението е системата да е динамична, като се предвижда ежегодно учебните заведения и центровете за професионално обучение да въвеждат данни по електронен път за завършилите.

Задължението за дигитализиране на наличната информация на хартия, включването в системата на първоначалните и текущи данни е НЕ на работодателите, а на учебните заведения.

Системата ще позволява контрол върху ефективността на изразходваните за образование и квалификация публични средства, в унисон с изискванията за прозрачност, валидни за целия ЕС.

Системата е необходима, както на държавата, за да провежда информирана политика и управление на процесите в сферата на заетостта, инвестициите, образованието и квалификацията, така и на работодателите, за да имат информация за профила на работната сила на ниво населено място, община, област, регион за планиране и бранш.

Сред многобройните ефекти от въвеждането на една подобна система е и улесняването на достигането на българските цели по ЕС-2020, част от които са силно амбициозни.

Важно е да се отбележи, че предложението на БСК среща пълното разбиране и подкрепа от страна на останалите социални партньори, както и от страна на компетентните институции.


Предложения за промени в Закона за професионалното образование и обучение
Добави мнение