Световната банка, Институт “Отворено общество” - София и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес организират форум на тема „Регионален пазар на труда: състояние и проблеми, предизвикателства пред развитието на човешкия капитал“.

Събитието ще се проведе на 12 ноември 2015 г. (четвъртък) от 09.30 ч. до 13.30 ч. в сградата на „Макском“ ЕООД, гр. Пловдив, на адрес: ул. „Голямоконарско шосе“ №1.

Експерт от Световната банка ще представи резултатите от анализи, базирани на национално представително панелно проучване, което обвързва изводите за пазара на труда с уменията на работната сила в България. Българска стопанска камара има натрупан богат опит в сферата на оценката на компетенции и ще представи възможности за преодоляване на съществуващите дисбаланси и предизвикателства с помощта на информационната система за оценка на компетенции на работната сила MyCompetenc.

Целта на форума е да представи състоянието и предизвикателствата, пред които е изправен регионалния пазар на труда и да стимулира дискусия за възможностите за преодоляване на съществуващото разминаване между търсене и предлагане на умения на пазара на труда. На форума ще присъстват представители на Световната банка, държавни институции, работодатели от гр. Пловдив и региона, ръководители „Човешки ресурси“ от водещи компании, медии.

Може да потвърдите участието си най-късно до 2 ноември 2015 г.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Форум на тема „Регионален пазар на труда: състояние и проблеми, предизвикателства пред развитието на човешкия капитал“