АОБР - Асоциация на организациите на българските работодатели

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в Република България.

Асоциацията има за цел да координира позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси на национално ниво и в рамките на Международната организация на труда и Международната организация на работодателите.

Съгласно Устава на АОБР, организацията се председателства на ротационен принцип от председателите на съответните работодателски организации, които членуват в нея. Председателстващата организация води и секретариата на АОБР за срок от една година.

УСТАВ на АОБР

ГРАФИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО:

1996 БСК
1997 ССИ
1998 БСК
1999 БТПП
2000 БСК
2001 ССИ
2002 БТПП
2003 БСК
2004 ССИ
2005 БТПП
2006 БСК
2007 ССИ
2008 АИКБ
2009 БТПП
2010 “Възраждане”
2011 БСК
2012 ССИ
2013 БТПП
2014 АИКБ
2015 БСК
2016 БТПП
2017 АИКБ

 

АОБР обсъди с Омбудсмана на РБ предложенията за защита на работниците при неизплащане на заплати

АОБР обсъди с Омбудсмана на РБ предложенията за защита на работниците при неизплащане на заплати

+
Индустрията се обяви против увеличението на цената на ел.енергията

Индустрията се обяви против увеличението на цената на ел.енергията

+
АОБР се срещна с министър-председателя Огнян Герджиков

АОБР се срещна с министър-председателя Огнян Герджиков

+
Работодателските организации канят синдикатите на преговори за МРЗ

Работодателските организации канят синдикатите на преговори за МРЗ

+
НПРО благодарят за подкрепата на браншовите организации относно определянето на МОД

НПРО благодарят за подкрепата на браншовите организации относно определянето на МОД

+
НПРО призовават браншовите организации да не участват в преговорите за определяне на МОД за 2017 г.

НПРО призовават браншовите организации да не участват в преговорите за определяне на МОД за 2017 г.

+
АОБР: Предложението за увеличение на МОД със 7,5% подменя договореностите между синдикати и работодатели

АОБР: Предложението за увеличение на МОД със 7,5% подменя договореностите между синдикати и работодатели

+
Изказване на Димитър Бранков, зам.-председател на БСК, пред 104 Международна конференция на труда, от името на АОБР

Изказване на Димитър Бранков, зам.-председател на БСК, пред 104 Международна конференция на труда, от името на АОБР

+
През 2015 г. БСК ще председателства АОБР

През 2015 г. БСК ще председателства АОБР

+
Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им

Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им

+
АОБР излезе с отворено писмо до Президента на РБ във връзка с посещението му в Китай

АОБР излезе с отворено писмо до Президента на РБ във връзка с посещението му в Китай

+
Социалните партньори поискаха среща с министър-председателя по реформата в пенсионното осигуряване

Социалните партньори поискаха среща с министър-председателя по реформата в пенсионното осигуряване

+
4 ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 г.

4 ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 г.

+
МОТ ще разпространи анализ на социално-осигурителната система в България, разработен от АОБР

МОТ ще разпространи анализ на социално-осигурителната система в България, разработен от АОБР

+
Анализ на системата на пенсионно осигуряване в Р България бе представен и обсъден на среща между работодатели, синдикати, пенсионно-осигурителни дружества

Анализ на системата на пенсионно осигуряване в Р България бе представен и обсъден на среща между работодатели, синдикати, пенсионно-осигурителни дружества

+
„Рестартиране

„Рестартиране" на изпълнението на антикризисните мерки поискаха работодателските организации

+
Да се изравнят правилата за ползване на платения годишен отпуск в Кодекса на труда и специалните закони, настояват работодателските организации

Да се изравнят правилата за ползване на платения годишен отпуск в Кодекса на труда и специалните закони, настояват работодателските организации

+
Позиция на работодателските организации относно диалога за промяна на осигурителните отношения в страната

Позиция на работодателските организации относно диалога за промяна на осигурителните отношения в страната

+
Шестте национално представителни работодателски организации се обединиха срещу увеличението на осигурителните вноски

Шестте национално представителни работодателски организации се обединиха срещу увеличението на осигурителните вноски

+
Българските работодатели дискутираха европейските политики с Анри Малос

Българските работодатели дискутираха европейските политики с Анри Малос

+
АОБР: Повишаването на цените на тока ще доведе до фалити на фирми

АОБР: Повишаването на цените на тока ще доведе до фалити на фирми

+

АОБР представи приоритетите си за 2008 г.

+

АОБР протестира срещу липсата на информация за резултатите от конкурсите по грантовите схеми по Програма ФАР на ЕС

+

„БСК – съюз на българския бизнес” и Естонската работодателска конфедерация подписаха днес, 1 ноември 2006 г., Споразумение за сътрудничество.

+

Пакт за икономическо и социално развитие на Република България до 2009 г. подписаха социалните партньори на 26 септември т.г.

+

Проблемът с таксите върху електротехническо и електронно оборудване бе тема на среща в БСК с участието на зам.-министъра на околната среда и водите Ча

+

Бележки на БСК по предложената от МТСП Стратегия по доходите

+

Председателят на БСК Божидар Данев участва като наблюдател в първия Форум за Гражданското общество в Западните Балкани, организиран от Европейския ико

+

ЗОП, Закон за концесиите - среща с БСП

+

АОБР - декларация - осигурителни вноски

+