20.10.2016

Асоциацията на организациитне на българските работодатели, в която членуват АИКБ, БСК и БТПП, изпрати покана до национално представителните синдикати КНСБ и КТ "Подкрепа" за стартиране на консултации по механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), както и за размера на МРЗ за 2017 г.

Поканата отчита обстоятелството, че в бюджетните закони за 2017 г. се предвижда МРЗ от 460 лв., а този размер не е консултиран със социалните партньори.

Според работодателските организации, ръстът на МРЗ с 9.5% (от 420 на 460 лв.) не почива на обективни икономически съображения и не отчита фактори като инфлация, производителност на труда, заетост, динамика на БВП и др.

Работодателските организации ще очакват своите социални партньори КНСБ и КТ "Подкрепа" на 24 октомври (понеделник), от 16.00 часа, или на 26 октомври (сряда), от 10.00 часа, в сградата на БТПП. 

Дата: 20.10.2016

Източник: АОБР

Прочетено: 2257