24.10.2016

ПОЗИЦИЯ

Във връзка със заявения от страна на национално представителните синдикални организации отказ чрез медиите от провеждане на двустранни консултации по механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ:

  1. Определят отказа от консултации като неаргументиран и противоречащ на наложилата се през годините практика за провеждане на двупартитен диалог по ключови социално-икономически въпроси.
  2. Обръщат внимание, че независимо от неколкократните обсъждания и отправени предложения, налице е забавяне на ефективното въвеждане на механизма за определяне на МРЗ.
  3. Констатират, че е на лице фактически отказ от въвеждане на принципите, заложени в Конвенция 131 на МОТ, въпреки многократно декларираното съгласие по този въпрос и на трите страни в социалния диалог – държава, синдикати и работодатели.
  4. Приемат, че чрез отказа си от консултации синдикатите застават зад административното определяне на МРЗ, без социален диалог и без отчитане на обективни параметри, което води до дългосрочни дебаланси на българската икономика.

 

От името на:

Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ)

Българска стопанска камара –
съюз на българския бизнес (БСК)

Българска търговско-
промишлена палата (БТПП)

Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ)

/п/

Цветан Симеонов,
Председател на УС на БТПП


Позиция на НПРО относно отказа на синдикатите за консултации по механизма за определяне на МРЗ
Добави мнение